اگر شما پیام تبلیغاتى خود را مى دانید مى توانید از خدمات ابن قسمت استفاده نمایید در غیر این صورت از بخش مشاوره باز دید نمایید.

سوشال مدیا مارکتینگ یک بازاریابى اینترنتى است که شامل فعالیت در فضاى احتماعى به منظور دستیابى به اهداف برندینگ و بازاریابى است،این فعالیت با تهیه و اشتراک گذارى هدفمند محتوا(متن،عکس،ویدئو و …) در فضاى مجازى صورت مى گیرد.

خدمات ما در این زمینه شامل طراحى سناریو تبلیغاتى، تامین محتواى تبلیغاتى، اینفلوئنسر مارکتینگ و استراتژى وایرال مى باشد.